MAA Takaful Isytihar Lebihan Keuntungan (Surplus Sharing)

Posted by Azizi Zulkefli | Posted in Takaful | Posted on 16-05-2011

0

Klik untuk besarkan

Baru-baru ini MAA Takaful telah mengisytiharkan lebihan keuntungan dari Akaun Khas Risiko Peserta berjumlah RM3,128,000 yang telah dibahagi-bahagikan kepada semua peserta MAA Takafulink. Lebihan ini diberikan dalam bentuk unit yang dimasukkan ke Dana Income Fund.

Dengan lebihan ini akan menambahkan lagi nilai simpanan peserta di dalam Akuan Pelaburan Polisi Takaful masing-masing. Kepada klien saya yang masih belum menerima surat pemberitahuan pembahagian lebihan keuntungan ini, sila hubungi saya.