Perbandingan Dana Pelaburan Takaful – MAA Takaful No. 1!

Posted by Azizi Zulkefli | Posted in Takaful | Posted on 11-02-2011

4

Jadual di atas menunjukkan perbandingan prestasi dana pelaburan takaful bagi syarikat-syarikat takaful yang mempunyai produk berasaskan pelaburan atau Takafulink. Jadual di atas menceritakan segala-galanya. Tahniah kepada pelanggan-pelanggan yang memilih MAA Takaful.