Contoh Tuntutan Elaun Hospital

Posted by Azizi Zulkefli | Posted in Takaful | Posted on 10-05-2012

2

Di atas adalah dua contoh cek bayaran tuntutan yang telah dibayar oleh MAA Takaful kepada dua orang klien saya. Cek pertama bernilai RM1100 (RM100 x 11 hari kemasukan wad) dan cek kedua bernilai RM100 (RM50 x 2 hari kemasukan wad). Manfaat elaun hospital ini boleh diperolehi dengan menyertai mana-mana siri pelan takafulink MAA Takaful. Elaun hospital ini akan dibayar sama ada anda masuk hospital swasta atau kerajaan.

Untuk maklumat lanjut mengenai manfaat ini, hubungi saya 0193781629 – Azizi.