Penyata Takaful 2010

Posted by Azizi Zulkefli | Posted in Takaful | Posted on 08-02-2011

0

MAA Takaful telah pun mula mengedarkan penyata takaful bagi tahun 2010. Penyata ini mengandungi senarai manfaat terkini dan nilai pelaburan yang terdapat di dalam akaun pelaburan peserta.

Memandangkan prestasi pelaburan dana-dana syariah MAA Takaful pada tahun lepas adalah baik, ke semua peserta MAA Takaful mendapat pulangan yang baik menerusi akaun pelaburan mereka. Namun begitu, ini bergantung kepada jumlah perlindungan yang diambil. Kalau nilai perlindungan yang diambil tinggi, sudah tentu pulangan pun agak kurang kerana perlu ditolak dengan caj takaful terlebih dahulu. Walaubagaimanapun, secara keseluruhannya, ke semua pelanggan saya menikmati pulangan yang baik dan akan mendapat pulangan yang tinggi untuk tempoh jangka masa panjang.

Kepada pelanggan-pelanggan saya yang masih belum terima penyata anda, sila hubungi saya.